לילדים שלך מגיע אלטשולר שחם

אלטשולר שחם חיסכון לילד

כפתור הסבר לדמי ניהול

ללא עלות עבורכם*

כפתור להסבר השקעות רחב

פיזור השקעות רחב

כפתור הסבר לארבעה מסלולי השקעה

4 מסלולי השקעה לבחירתך
ואפשרות מעבר בין מסלולים

כפתור הסבר לאפשרות הכפלת החיסכון

אפשרות להכפלת
החיסכון**

כפתור לבחירת החיסכון לילד

"חיסכון לכל ילד" - היתרונות שלנו:

קופות הגמל של אלטשולר שחם
הן מהמובילות בשוק ההון

מעל 25 שנות
ניסיון בשוק ההון

ניהול מקצועי ואיכותי
בבית השקעות מוביל

בית ההשקעות הנבחר
לשנת 2016 מטעם "עדיף"***

שאלות ותשובות

​​החל מינואר 2017, המוסד לביטוח לאומי פותח חיסכון לכל ילד המשולמת עבורו קצבת ילדים. הביטוח הלאומי יפקיד עבור כל ילד עד גיל 18 50 ₪ בחודש בנוסף לקצבת הילדים, אשר יועברו לחיסכון ייעודי על שמו של הילד, בקופת גמל להשקעה או בבנק, לפי בחירתם של ההורים. בנוסף, ההורים יוכלו להוסיף לחיסכון עוד 50 ₪ בלבד מתוך קצבת הילדים ובכך להכפיל את החיסכון.
אתם ההורים, תוכלו לבחור היכן לנהל את החיסכון – בקופת גמל להשקעה או בבנק. אלטשולר שחם הינו אחד מבתי ההשקעות שנבחרו על ידי המדינה לנהל את הכספים שיופקדו במסגרת התכנית חיסכון לכל ילד.
הורה לילד שנולד החל מה01.01.2017 ואילך זכאי לבחור במשך 6 חודשים ממועד הלידה היכן ברצונו לנהל את כספי החיסכון. ניתן לבחור באמצעות אתר חסכון לכל ילד. לא בחר ההורה מוסד פיננסי במשך 6 חודשים יופקד סכום החיסכון החודשי בקופה שתיבחר מבין קופות הגמל שמופיעות ברשימה, בדרך של סבב קבוע ושוויוני בין כל קופות הגמל האמורות (להלן – קופת ברירת מחדל). חסכון לכל ילד.
במידה ולא בחרתם את הגוף שינהל את החיסכון של ילדכם וככל שמדובר בילד שנולד לפני ה- 1.1.17, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לגיל הילד****:
ילד עד גיל 15– בקופת גמל להשקעה שתיבחר בדרך של סבב קבוע בין קופות הגמל המופיעות ברשימה באתר הביטוח הלאומי.
ילד מעל גיל 15 (כולל) – בבנק שאליו משתלמת קצבת הילדים. במידה והבנק לא מופיע ברשימת הבנקים באתר הביטוח הלאומי, כספי החיסכון יופקדו לבנק שייבחר בדרך של סבב קבוע בין הבנקים המופיעים ברשימה באתר הביטוח הלאומי.
במידה ובחרתם לחסוך את הכספים בקופת גמל להשקעה, תוכלו לנייד את הכספים בין קופות גמל להשקעה שונות אך לא בין קופות גמל לבין בנקים. במידה ובחרתם לחסוך את הכספים בבנק – לא תוכלו להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל. בנוסף, שימו לב כי לא ניתן לפצל את כספי החיסכון בין הגופים השונים.
בקופת הגמל "אלטשולר שחם חיסכון לילד" ניתן לבחור לנהל את הכספים באחד מ- 4 מסלולי השקעה על פי רמת הסיכון המתאימה לכם. ניתן לשנות את בחירת המסלול בכל עת, אולם לא ניתן לפצל את הכספים בין המסלולים השונים. העברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. מסלולי ההשקעה העומדים לבחירתכם: אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט, אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני, אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
אם מדובר בילד ראשון – תיפתח קופת גמל בדרך של סבב קבוע ושוויוני בין כל קופות הגמל האמורות (להלן – קופת ברירת מחדל). אם מדובר בשני ילדים ויותר – תיפתח קופת גמל / בנק בהם מנוהלים כספי הילד הקודם (הצעיר ביותר לפני הילד הזכאי), אלא אם מדובר בבנק שנבחר לפני מנגנון ברירת מחדל לילדים בני 15 ויותר.
ניתן להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה השונים בכל עת והעברה שכזו אינה כרוכה בתשלום מס. יחד עם זאת, לא ניתן לפצל את הכספים בין מסלולי השקעה.
​דמי הניהול ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד הגיעו של הילד לגיל 21. במידה והילד ימשיך לחסוך לאחר גיל 21, יגבו דמי ניהול בגובה 0.23% מהיתרה בחשבונו בלבד.​
ניתן למשוך את הכספים החל מגיל 18 באישור ההורים. בנוסף, ילדים אשר נולדו עד ליום 31.12.2016 , בהגיעם לגיל 18 שנים, הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון המתנהל על שם הילד מענק ע"ס 500 ₪ וההפקדות החודשיות לחיסכון יופסקו (לילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2017 המענק ניתן בשתי פעימות בגיל 3 ובגיל 12 לבנות וגיל 13 – לבנים). מרגע זה הילד יוכל למשוך את הכספים באמצעות פנייה לגוף המנהל ובאישור ההורים. במקרים מסוימים ניתן למשוך את הכספים גם לפני גיל 18 בכפוף לתנאים מסוימים הקבועים בדין. בעת משיכת הכסף בכל שלב ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים.
אם לא תמשכו את כל הכספים עד גיל 21 – יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף של 500 ₪. מגיל 21 ניתן למשוך את הכספים בכל עת, ללא צורך באישור ההורים.
כן, החיסכון נפתח לכל הילדים המשולמת בגינם קצבת ילדים וטרם מלאו להם 18 שנה ביום 1 במאי 2015. בחיסכון יופקדו 50 ₪ עבור כל חודש ששולמה עבורם קצבת ילדים ועד החודש בו מלאו להם 18 שנה. במצב זה ההורים לא יוכלו להגדיל את החיסכון בסכום נוסף.
מדי שנה, לא יאוחר מה- 1 במרס, ישלח לביתך דיווח על מצב החיסכון בחשבון המתנהל על שם הילד. בנוסף, באזור האישי באתר האינטרנט של אלטשולר שחם תוכלו לעקוב אחר מצב החיסכון .

אז איך מצטרפים?

ב-4 צעדים אתם יכולים לבחור בקופת הגמל לחיסכון לילד של אלטשולר שחם:

היכנסו לאתר

כפתור לכניסה לאתר לחיסכון לכל ילד

הקליקו על
"בחירת גוף פיננסי להפקדה"

לחצו על בחירת
"קופת גמל"

בחרו באלטשולר שחם
כקופת החיסכון לילדיכם

עוד לא השתכנעתם?

צפו בסרטון

כפתור לבחירת החיסכון לילד
רואים את התמונה המלאה
 • הערות משפטיות:
 • * דמי הניהול ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי עד הגיעו של הילד לגיל 21. לאחר מכן, דמי הניהול ינוכו מהיתרה הצבורה המתנהלת על שם הילד.
 • ** מימוש האפשרות להכפיל את החיסכון תתבצע על ידי בחירת ההורה להוסיף סכום חיסכון נוסף של 50 ₪ מתוך קצבת הילדים.
 • ***בדירוג נבחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים.
 • ****אין במידע המפורט לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי בעניין אופן בחירת קופת גמל להשקעה או בנק במידה וההורה לא בחר גוף מנהל.
 • גובה סכום החיסכון בסך 50 ₪ והחיסכון הנוסף שההורים יכולים לבחור להוסיף בסך 50 ₪, הינו נכון לשנת 2016.
 • אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. זכות הבחירה של הגוף המנהל של כספי חיסכון לכל ילד שמורה ללקוח.
 • האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה.
 • אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
 • אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.
 • החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.