קופת גמל סקטוריאלית בניהול
אלטשולר שחם

לעמיתי "חבר" במעמד עצמאי

כפתור להסבר ניהול מקצועי של בית ההשקעות המועדף בישראל

ניהול מקצועי של בית ההשקעות המועדף בישראל1

כפתור דמי ניהול בלעדיים לעמיתי 'חבר' 0.45%

דמי ניהול בלעדיים לעמיתי "חבר" - 0.45%

כפתור מעטפת שירות VIP 'לעמיתי 'חבר

מעטפת שירות VIP לעמיתי "חבר"

רוצה להצטרף או לקבל הצעה?

יש לך בקשת שירות? אנחנו כאן בשבילך!

להשארת פנייה

מסלולי השקעה

לעמיתי "חבר" ישנם 3 מסלולי השקעה

אלטשולר שחם גמל
לעמיתי "חבר"
עד גיל 50

אלטשולר שחם גמל
לעמיתי "חבר"
בני 50 עד 60

אלטשולר שחם גמל
לעמיתי "חבר"
לבני 60 ומעלה

ניתן לעבור בין מסלולי השקעה בכל עת ללא עלות וללא אירוע מס 2. ניתן להצטרף למודל תלוי גיל המאפשר להתאים את התנודתיות והסיכון לטווח ההשקעה שמאפיין את קבוצת הגיל החוסך. בעת בחירה במודל, המעבר בין המסלולים יתבצע באופן אוטומטי בהתאם לגיל החוסך ובהתאם לתקנון הקופה3 .

שאלות ותשובות

קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים המיועד לטווח ארוך, המאפשר לחסוך כסף שישמש אתכם כמקור הכנסה לאחר הפרישה. החיסכון לשכירים מתבצע באמצעות המעסיק אשר משתתף יחד עם העובד בהפקדות החודשיות, ואילו עצמאיים מפקידים לקופה לבד, ללא השתתפות מעסיק. החיסכון בקופת הגמל מעניק הטבות מס הן לשכירים והן לעצמאיים. הכספים שנצברים בקופה מנוהלים על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים של בית ההשקעות וכך הכסף שחסכתם עשוי להניב תשואה לאורך השנים ובכך מאפשר לכם להגדיל את החיסכון שצברתם באופן משמעותי. ניתן להשקיע את הכספים במספר מסלולי השקעה, שלכל אחד מהם רמת סיכון שונה בהתאם לאופייכם ולצרכיכם.
עמיתי "חבר" שזכאותם הוכחה. בנוסף יכולים להצטרף בני זוגם של עמיתי "חבר".
עצמאי המפקיד לחיסכון פנסיוני בקופת גמל נהנה מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי של הכספים הנצברים בקופה.
כספים שהופקדו לחשבון עד ל- 31.12.2005 ניתן למשוך לאחר 15 שנות וותק או בתום 3 חודשים מיום פרישתו מהשרות של משרת הקבע או עם הגיעו של העמית לגיל 60 כסכום הוני חד פעמי, פטור ממס.

כספים שהופקדו לחשבון מ- 01.01.2006 ועד ל – 31.12.2007 ניתן למשוך בתום 3 חודשים מיום פרישתו מהשרות של משרת הקבע או עם הגיעו של העמית לגיל 60 כסכום הוני חד פעמי פטור ממס.

כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 ניתן למשוך מקופה לקצבה, כפנסיה חודשית לאחר גיל 60. ניתן למשוך את הכספים שהופקדו לאחר 2008 גם כהיוון קצבה (סכום חד פעמי), עבור עמית שעומד בשני תנאים: גיל 60 + מקבל פנסיה בסכום העולה על 4,498 שקלים (נכון לשנת 2021). משיכת סכום צבירה מזערי – משיכת כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 אם החוסך עומד בתנאים הבאים: (1) גילו מעל 67 (2) לא מקבל פנסיה מקופה לקצבה או שמקבל פנסיה מקרן פנסיה וותיקה או מפנסיה תקציבית (3) סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום הצבירה המזערי ("סכום צבירה מזערי" – 93,473 ש"ח לשנת המס 2021).

קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי: מיעוט הכנסות, הוצאה רפואית גדולה, נכות צמיתה בשיעור של 75% ומעלה ובמצב אבטלה עבור עצמאי בעל הכנסה מעסק

אין תשלום מס על הרווחים שנצברו בקופת גמל בעת משיכת כספים כדין. בעת משיכה שלא כדין ייגבה מס של 35% על היתרה הצבורה בחשבון.
רואים את התמונה המלאה

הערות משפטיות:

  • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה"). 1. על פי סקר מעמד שיווקי של אלטשולר שחם שנערך על ידי גיאוקרטוגרפיה בשנת 2018. 2. בהתאם להוראות הדין וכפוף לתקנון ונהלי החברה 3. החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי . המידע בגין המוצר המפורסם במסמך זה שייך לחברה אשר אחראית על המוצר המפורסם כאמור. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אלטשולר שחם קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. מכירת המוצר תיעשה על ידי החברה או מי מטעמה. ארגון "חבר" אינו פועל כחברה המנהלת את הקופה או נושא באחריות כלשהי לקופה או בחיווי דעה לגביה. "חבר" אינו יועץ/משווק פנסיוני ואין בפרסום זה כדי לראות בו ככזה. האמור במסמך זה נכון לאוגוסט 2020 ועשוי להשתנות מעת לעת. ט.ל.ח.
  • הצהרת נגישות