מקצוענות מחייבת התמקדות במטרה

חיסכון פלוס – קופת גמל להשקעה

אלטשולר שחם

מסלולי השקעה ונכסי השקעה מגוונים. לרבות, נכסים שאינם סחירים.

אפשרות משיכה בכל עת

כפתור הסבר להקופה מתאימה לכל גיל ולחיסכון לטווח קצר

הקופה מתאימה לכל גיל ולחיסכון לטווח קצר, בינוני או ארוך עבורכם ועבור ילדיכם

כפתור הסבר לחמישה מסלולי השקעה

5 מסלולי השקעה לבחירתכם ואפשרות מעבר בין מסלולים בכל עת ללא תשלום מס

כפתור הסבר לפיזור השקעות רחב

פיזור השקעות רחב

היתרונות שלנו:
אלטשולר שחם חיסכון פלוס

קופות הגמל של אלטשולר שחם
הן מהמובילות בשוק ההון*

כ-30 שנות ניסיון
בשוק ההון

ניהול מקצועי, איכותי
בבית השקעות מהמובילים בתחום

שאלות ותשובות

מדובר במכשיר חיסכון שמאפשר לכם להפקיד כספים לקופת גמל שתנוהל על ידי מנהל השקעות מקצועי, עם יתרון חשוב שניתן למשוך את הכסף שנצבר ללא "קנס" בכל עת, גם לפני גיל הפרישה, כמשיכה הונית (סכום חלקי או מלא) או בצורה קצבתית לאחר גיל 60. מי שימשוך את הכסף לאחר גיל 60 יזכה להטבות מס מיוחדות, ואף לפטור ממסים אם ימשוך את הכסף כקצבה.
מדובר במכשירים דומים בעיקרון, אבל היתרון הגדול בקופת גמל להשקעה הוא שיש לה נזילות תמידית, כלומר ניתן למשוך את הכספים בכל עת באופן חד פעמי ללא "קנס" פירעון מוקדם, בעוד בקופת גמל רגילה ניתן למשוך את הכספים רק לאחר גיל 60 בצורה קצבתית.
קופת גמל להשקעה מתאימה לכל חוסך היות וכל אחד רשאי לפתוח קופה כזו, בכל גיל וללא סכום מינימאלי, ותדירות ההפקדות נתונה לבחירתו של החוסך - ניתן להפקיד באופן שוטף או באופן חד-פעמי. במילים אחרות, קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון נהדר גם עבור משקיעים בעלי אופק קצר או בינוני שכספם "שוכב" בבנק וגם עבור חוסכים לטווח ארוך המעוניינים ביצירת תוספת לקצבת הפנסיה העתידית שלהם.
כן, הקופה נזילה כל הזמן ולכן ניתן למשוך את הכספים שנצברו בה בכל עת בסכום חד-פעמי או באמצעות קצבה (מעל גיל 60) ללא "קנס" על פירעון מוקדם.
יש להכין צילום תעודת זהות כולל ספח. במידה ויש בידך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה וספח. בנוסף, יש צורך להכין את המסמכים הבאים, בהתאם לגורם עבורו נפתחת הקופה:
עבור מי נפתחת הקופה? צילום תעודת זהות טופס הצהרת FATCA טפסים נוספים
בוגר תעודת זהות כולל ספח הצהרה וחתימה על טופס ההצהרה תעודת זהות של הגורם המשלם במידה והוא שונה ממי שנפתחה עבורו הקופה וזה במידה ונפתחה קופה בתשלום חד פעמי של 30,000 ₪ ומעלה, או שהתשלומים החודשיים השוטפים עומדים על 4,000 ₪ ומעלה
קופה שנפתחה עבור ילדים עד גיל 18 ע"י ההורים תעודות זהות של שני ההורים + ספח הצהרה וחתימה של שני ההורים כל אחד עבור עצמו וחתימה של שני ההורים עבור כל אחד מהילדים להם נפתחת קופה תעודת זהות של הגורם המשלם במידה והוא שונה ממי שנפתחה עבורו הקופה וזה במידה ונפתחה קופה בתשלום חד פעמי של 30,000 ₪ ומעלה, או שהתשלומים החודשיים השוטפים עומדים על 4,000 ₪ ומעלה
קופה שנפתחה ע"י מקנה מתנה תעודת זהות של מקנה המתנה + תעודת זהות וספח של המורשה/ים לפעול בחשבון + צילום ת.ז. + ספח של אחד ההורים לצורך זיהוי הילד/ה חתימה של מורשה/ים לפעול בחשבון עבור עצמו וכן עבור הילד/ים תעודת זהות של הגורם המשלם במידה והוא שונה ממי שנפתחה עבורו הקופה
קופה שנפתחה עבור ילדים עד גיל 18 ע"י אפוטרופוס / מיופה כח צילום ת.ז. של אפוטרופוס/ מיופה כח חתימה של האפוטרופוס עבור עצמו וכן עבור הילד/ה (החסוי/ה) צו מינוי אפוטרופוס מקורי/ טופס ייפוי כח מקורי
משיכת הכספים מקופת גמל להשקעה אפשרית בצורה הונית בכל רגע נתון, גם מתחת לגיל הפרישה, לפי בחירתכם. בעת משיכה חד-פעמית (הונית) תשלמו מס של 25% על הרווח הריאלי, בדיוק כפי שנהוג באפיקי השקעה אחרים. יצוין כי טרם פורסמו ע"י רשות שוק ההון תקנות הניוד אשר יאפשרו לנייד את הכספים לצורך קבלת קצבה.
מינימום הפקדה חודשית (שוטפת) עומד על 150 ₪ בחודש, כלומר ניתן להפקיד כספים החל מ-150 ₪ ומעלה. סכום ההפקדה המקסימאלי לקופה החדשה הוא 71,337 שקלים לאדם בשנה. כספים מעבר לסכום זה ניתן להשקיע כרגיל באמצעות מכשירים אחרים כגון קרנות נאמנות, קופות גמל רגילות או תיק מנוהל.
בדיוק כמו באפיקים המנוהלים האחרים, גם הכספים בקופת הגמל החדשה מנוהלים על ידי גוף השקעות מוסמך באמצעות מגוון רחב של מסלולי השקעה בהתאם לאופייכם ולצרכיכם.

רוצים להבין למה זה כדאי?
צפו בסרטון


כפתור להצטרפות דיגיטלית

השאירו פרטים ונחזור אליכם

humam
phone
email
רואים את התמונה המלאה
  • הערות משפטיות:
  • *בקופת גמל להשקעה קיימת תקרת הפקדה שנתית של 71,337 ₪ לאדם. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה והוא יעודכן מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן.
  • אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.
  • האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה.
  • אין באמור לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות חוק קופות הגמל ו/או פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין.
  • אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.
  • אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.
  • החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
  • משיכת כספי החיסכון כקצבה חודשית תלויה בקיום מנגנון משפטי ותפעולי שיאפשר זאת, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
  • הצהרת נגישות